Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz otrzymali prawo jazdy po dniu:

  • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C i zamierzają rozpocząć pracę po 21 roku życia.
  • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D i zamierzają rozpocząć pracę po 23 roku życia.

INFORMACJE O SZKOLENIACH

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej:

Do kursu może przystąpić osoba:

  1. Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
  2. Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  3. Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  4. Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.
Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną obejmuje:
  • 140 godzin zajęć, w tym  130 godzin zajęć teoretycznych oraz  10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych);
  • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o transporcie drogowym.

OPŁATY

Oferujemy najtańszą ofertę szkoleń na rynku

USŁUGACENAOPIS
Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną
2500 ZŁ

 W cenie kursu materiały szkoleniowe oraz egzamin wewnętrzny

Możliwość opłaty w ratach. Pierwsza wpłata 300zł, pozostała należność w czterech częściach w trakcie trwania kursu.

ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ DO NAS!


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szkoła Kierowców AUTOS
R. Rak, I. Rak-Zamyślewska
ul. Włodka 16
86-300 Grudziądz
(56) 64 300 80
Szkoła Kierowców AUTOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Projekt i wykonanie:
Kacper Gratowski